Communicatietoolkid

In gesprek met jongeren over hun (mentale) gezondheid

Iets op je lever hebben.

Zwaar op de maag liggen.

Een last op je schouders dragen.

Al eeuwenlang maakt de taal duidelijk hoe sterk lichaam en geest met elkaar zijn verbonden. Het is letterlijk de taal van ons lijf. Communicatietoolkid gaat over jongeren en professionals die het lastig vinden om de juiste taal te vinden voor het bespreken van lichamelijke of mentale klachten.

Waarom hebben we het boek geschreven?

We schrijven dit boek vanuit onze ervaringen in het geven van trainingen aan jongeren in het kader van hun (mentale) gezondheid. We spraken veel jongeren die klachten hadden en zich niet begrepen voelden. Wat ons opviel en verbaasde, was dat bepaalde opmerkingen, die professionals in het verleden hadden gemaakt, waren ‘blijven hangen’. Deze opmerkingen waren uiteraard goed bedoeld, maar versterkten desondanks de negatieve spiraal waarin de jongere op dat moment zat.

Er zijn veel jongeren die rondlopen met klachten die hen belemmeren om de dingen te doen die ze graag willen doen. Op dit moment kijken hulpverleners nog te vaak naar de klachten vanuit medisch perspectief. Maar de nieuwe definitie van gezondheid kijkt verder dan alleen het lichamelijk aspect.

We zijn ervan overtuigd dat één gesprek al een wereld van verschil kan maken. Een jongere die zich op zijn gemak en gehoord voelt en die erkenning krijgt, is al onderweg naar herstel. We wensen alle jongeren iemand in hun netwerk toe die vanuit die grondhouding met hen in gesprek gaat!

"Samen maken we het verschil"

Voor wie is het boek geschreven?

Jongeren tussen de 10 en 21 jaar vinden het soms lastig om taal te vinden voor hun lichamelijke en/of mentale klachten. Vanuit onderzoek is gebleken dat goede communicatie essentieel is voor een goede begeleiding of behandeling.

Communicatietoolkid helpt (aankomende) professionals met jongeren in gesprek te gaan over hun (mentale) gezondheid. Niet alleen volgens een theoretisch kader, maar vooral met een aantal praktische tools in de hand die jongeren prikkelen en activeren om zelf aan de
slag te gaan.

Het boek is geschreven om vanuit het principe van positieve gezondheid anders te kijken naar jongeren en hun klachten.

Dit boek is geschreven voor alle (aankomende) professionals die met jongeren in gesprek
willen gaan over hun (mentale) gezondheid. Voor huisartsen, specialisten en therapeuten, sociale wijkteams, professionals in het onderwijs en de zorg, en voor alle andere mensen die met jongeren werken. Communicatietoolkid helpt hen om op een originele en inspirerende wijze met jongeren in gesprek te gaan.

Samen

Dit boek is tot stand gekomen met medewerking van mensen in ons netwerk.

Dank aan alle jongeren waar we een tijdje mee mochten optrekken. Zij zijn onze inspiratiebron voor het schrijven van dit boek. Wat hebben we ook veel van hen geleerd! In het bijzonder willen we een aantal jongeren noemen die ook een concrete bijdrage hebben geleverd aan het boek:

– Laura Jaspers heeft de de verschillende thema’s in het boek in beelden gevat. Dit
heeft geresulteerd in prachtige foto’s, waarvan er hiernaast een is weergegeven.
– Geffrey, Iris en Mats hebben hun ervaringsverhaal gedeeld. Deze zijn te lezen in het
boek.
– Van Jantina mochten we een prachtig gedichtje opnemen in het boek.
– Geffrey heeft de site ontworpen en vorm gegeven.

Ook hebben we verschillende professionals gevraagd een bijdrage te leveren aan het boek. Dat hebben zij vol enthousiasme en op eigen wijze vorm gegeven.

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Ons boek is geschreven om vanuit deze visie anders te kijken naar jongeren en hun klachten. We zijn dan ook bijzonder dankbaar dat Machteld Huber ons voorwoord heeft geschreven.

Gesprekstools

Het boek bevat praktische gesprekstools. Jongeren die aan ons traject deelnamen, hebben zelf een selectie gemaakt van de gesprekstools die zij het meest waardevol vonden.

Deze tools worden uitgebreid omschreven in ons boek.

Wij werken dagelijks met jongeren en hanteren daarbij gesprekstools om in gesprek te gaan met jongeren. Waarom? Jongeren vinden het soms lastig om woorden te geven aan hoe zij zich voelen. Werken met tools helpt hen hierbij.  Jongeren ervaren door te doen, zijn actief betrokken. 

Na aanschaf van het boek ontvang je de gegevens om de werkbladen te downloaden. Mocht je hierover vragen hebben, stel ze gerust via ons contactformulier 

In de media

Educatieheld! 2021

Het magazine biedt inspiratie en biedt leuke extra’s op het gebied van Pedagogiek en didactiek, begaafdhied, taal en rekenen, culturele en maatschappelijke vorming en schoolkwaliteit. In het magazine worden twee onderdelen van auteurs Linda en Ester genoemd: Energieverdelen met bekertjes water en een artikel over
social media.

Verhalenbundel Zie Mij Nu

Verhalenbundel Zie Mij Nu
Nu ook met verhalen van professionals

Het afgelopen jaar is er een verhalenbundel verschenen: Zie Mij Nu. Hierbij hebben jongeren hun ervaringsverhalen gedeeld. Naast de papieren bundel is er een website

Op deze website vind je een serie verhalen over onbegrepen lichamelijke klachten, SOLK (Somatisch, Onvoldoende verklaarde, Lichamelijke Klachten) genoemd. 

Naast de ervaringsverhalen van jongeren (een aantal van hen heeft het Re-Fit traject doorlopen), zijn er nu ook nieuwe verhalen toegevoegd van professionals.

Auteur van Communicatietoolkid en Re-Fit trainer Linda Goldsteen heeft haar verhaal gedeeld

SEMINAR IK ZIE JOU!
30 maart 2022
Zwolle

Belangrijke data

Train de trainer Re-Fit

Ben jij zorg- of onderwijs professional, begeleid je jongeren in het voortgezet onderwijs of MBO en zou je meer handvatten willen hebben voor het begeleiden van jongeren die last hebben van klachten? Dan is deze training voor jou interessant.

Na het volgen van de trainerscursus heeft de cursist kennis en expertise met betrekking tot jongeren met SOLK in het onderwijs en kan de cursist zelfstandig in zijn/eigen doelgroep Re-Fit trainingen verzorgen.
Naast deze twee dagen is er een coaching traject met intervisie momenten, ter ondersteuning van het opzetten en implementeren van een Re-Fit training.

Trainingsdata:
Zwolle: 14 maart en 4 april 2022
Voor meer informatie mail ons op re-fit@detwijn.nl