Over de auteurs

Foto Ester en Linda

Linda Goldsteen en Ester van den Hul werken al jaren samen als
ambulant begeleiders vanuit het Regionaal Expertiseteam de
Twijn in Zwolle

Zij begeleiden in het onderwijs kinderen en jongeren die langdurig ziek zijn of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. Ook ondersteunen zij scholen bij het vormgeven van passend onderwijs. Binnen het expertiseteam hebben zij de expertise op het gebied van SOLK verder ontwikkeld. Tijdens het geven van Re-Fit trainingen aan jongeren met SOLK hadden ze de unieke kans om te ervaren wat werkt in de communicatie met jongeren. Naast de gesprekstools vanuit Re-Fit hebben zij tal van acti-
verende gesprekstools ontwikkeld. Linda en Ester geven ook trainingen en workshops aan professionals.

Linda Goldsteen-Pierik

Tijdens haar opleiding aan de PABO deed zij ervaring op als consulent primair onderwijs in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en ontwikkelde zij een protocol voor langdurig zieke leerlingen in het basisonderwijs. Na een aantal jaren voor de klas volgde ze de opleiding tot gedragsspecialist. Zij begeleidde jarenlang jongeren vanuit het speciaal onderwijs op het gebied van gedrag en binnen het regulier voortgezet onderwijs als coach passend onderwijs. De laatste jaren is zij werkzaam voor het Regionaal Expertiseteam de Twijn in Zwolle.

foto Linda

Linkedin

foto Ester

Linkedin

Ester van den Hul-Bredewout

Na de PABO werkte zij vele jaren in het primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als leerkracht en intern begeleider. Zij behaalde de Master Contextuele Hulpverlening. Tijdens deze master deed zij onderzoek naar de effecten van een ziek kind op het gezinssysteem. De laatste jaren is zij werkzaam voor het Regionaal Expertiseteam de Twijn in Zwolle en aanspreekpunt voor scholen vanuit Centrum Revalidatie Pijnteam Vogellanden te Zwolle. Daarnaast was zij enige tijd werkzaam in een praktijk voor psychologie.